Induktív érzékelők

A Contrinex induktív közelítéskapcsolói három működési elv alapján dolgoznak. A klasszikus elven működő induktív közelítéskapcsolók érzékelőfelületéről nagyfrekvenciás mágneses tér lép ki, amelyet az induktív közelítéskapcsolóban elhelyezett oszcillátor tekercse generál. A mágneses térbe belépő bármilyen fémtárgy a kibocsátott energia egy részét elnyeli, amit az induktív közelítéskapcsoló elektronikája detektál és kapcsolójelet ad ki. A legtöbb energiát a ferromágneses fémek nyelik el, ezekre tehát ez a működési elv jól beválik, a nem ferromágneses fémek (alumínium és színes fémek) jóval kevesebb energiát nyelnek el, tehát rájuk nézve az érzékelési távolság kisebb-nagyobb mértékben lecsökken. Ilyen elven működnek a Contrinex egyszerűbb induktív közelítéskapcsolói (600-as sorozat).

A Contrinex által alkalmazott Condist oszcillátor a kulcsa a második működési elvnek, mellyel a stabilitás olymértékben javul, hogy a kapcsolási távolság nagymértékben megnőhet. A ferromágneses és nem ferromágneses fémekre vonatkozó érzékelési különbség továbbra is megmarad. Ilyen elven működik az 500-as sorozat, amelynek egyedülálló az érzékelési távolsága.

A Condet technológia forradalmian új működésmód, ez adja a harmadik működési elvet. A tekercsen átfolyó rövid áram-impulzusok keltette mágneses tér a detektálandó fémben feszültséget, majd áramot indukál, ami az adó tekercsében feszültséget kelt, és ez független a tárgy ferromágneses/nem ferromágneses jellegétől. Így a nem ferromágneses fémek esetében sem csökken le az érzékelési távolság. Így működik a Contrinex 700-as sorozata. Az újabb fejlesztésű típusok már tartalmazzák az I/O-linket, ami lehetővé teszi a mérési távolság kalibrálását, riasztási jelet ad ki, stb…

A Contrinex termékpalettáján szerepelnek analóg induktív érzékelők is. Ezek – ellentétben a közelítéskapcsolókkal, amelyek be- vagy kikapcsolnak attól fügően, hogy a céltárgy távolsága egy küszöbérték alatt vagy felett van – a céltárgy távolságával arányos feszültséget adnak ki.