Nyomásmérők, hurokkalibrátorok

Nyomásmérők, hurokkalibrátorok

Nyomásmérők

A nyomásmérők, más szóval nyomásindikátorok gázok és folyadékok nyomását mérik és kijelzik. A nyomásmérési tartomány 0-25 mbar-tól 0-1000 bar-ig, a pontosság 0,1%-tól 0,01%-ig terjed. A nyomásmérők lehetnek hordozható kis kézi műszerek, gázpalackokra szerelhető digitális manométerek, asztali vagy táblaműszerek. A mintavételi gyakoriság általában két mérés/s. A 800-as sorozat különlegessége, hogy a sorozat egyes elemei nem nyomást, hanem egyéb fizikai paramétereket, pl. hőmérsékletet mérnek, és ezekhez is illeszthető intelligens nyomásérzékelő, miáltal a műszer kombinált eszközzé, hőmérséklet- és nyomásmérővé alakul át. A külső nyomásérzékelő természetesen csatlakoztatható a már eredetileg is nyomások mérésére alkalmas „szimpla” nyomásmérőhöz, így az többcsatornássá válik. A nyomásmérő műszert kézipumpával kiegészítve, nyomáskalibrátor áll elő. A mérési adatok PC-re átjátszhatók, ahol kalibrációs bizonyítványok állíthatók elő.

A PACE 1000 típusú laboratóriumi nyomásindikátor egyszerre akár öt nyomáscsatornával is szerelhető. A nyomásmérők egy része gyújtószikramentes kivitelben is kapható.

Hurokkalibrátorok

A hurokkalibrátorok alkalmazási területe hármas:

árammérési üzemmódban bármely távadóhurokban (nyomás- vagy hőmérséklettávadók hurkában) sorosan képes áram mérésére, így ellenőrizhető a távadó megfelelő működése;

a távadót önmagában képes tápfeszültséggel ellátni és mérni a távadó kimenőjelét; végül a távadó helyére téve áramgenerátoros üzemmódban szimulálja a távadót, tehát a távadóhurokban távadóként működik. Ebben a minőségében a hurokkalibrátor a teljes távadóhurkot ellenőrzi, a feldolgozó egységgel együtt. A hurokkalibrátor nélkülözhetetlen új távadóhurkok kialakításában, valamint akkor, amikor a meglévő távadóhurokban hibás működés áll elő. A hurokkalibrátor segítségével ekkor eldönthető, hogy a hiba oka a távadóban vagy a feldolgozó egységben keresendő. Áramgenerátoros üzemmódban nemcsak diszkrét áramértékek beállítására képes, hanem folyamatos „ramp” üzemmódban automatikusan végigmegy 4-20 mA között mindkét irányban. Az UPS-III típusú hurokkalibrátor pontossága 0,01%, és képes feszültségmérésre is. Ez utóbbi típus gyújtószikramentes kivitelben is kapható.

DPI 104

Mikroprocesszor-vezérelt pontos digitális manométer. Többfunkciós kivitelű. A DPI 104 a legkorszerűbb szilicium-érzékelő   technológiát ötvözi a célszerű „design”-nal, miáltal ez az eszköz nem csupán a hagyományos mutatós manométerek digitális változata, hanem egy sor kényelmi, ill. többletfunkció révén (pl. átlagérték, maximális és minimális értékkijelzés, stb) lényegesen több annál.

DPI 104IS

A DPI 104 gyújtószikramentes változata.

DPI 705E

Kézi nyomásindikátorok folyadékok és gázok nyomásának mérésére, különböző funkciókkal. Relatív, abszolút és differenciálnyomások mérésére is alkalmasak. Gázok nyomását a műszer belső érzékelője révén közvetlenül méri (de csatlakoztatható hozzá külső nyomásérzékelő is), folyadékok méréséhez külső érzékelőt használ. Többletfunkciói közül külön említést érdemel az 1 percen keresztül végezhető   tömörségvizsgálat. Külső ellenálláshőmérővel hőmérséklet mérésére is alkalmas.

DPI 800/802

Alkalmazható nyomásindikátorként (DPI 800) és nyomáskalibrátorként (DPI 802); ez utóbbi esetben ellátja a mérendő eszközt villamos tápfeszültséggel és fogadja, ill. kijelzi annak kimenő jelét. A nyomást külső forrásból (pl. kézi pumpával) kell biztosítani. A pontosság a 0,01%-ot is elérheti. A nyomástartományok 0-25 mbar-tól 0-700 bar-ig terjedhetnek. Kaphatók 1- és 2-csatornás kivitelben is. Kiegészíthetők IDOS intelligens digitális kimenetű külső nyomásérzékelővel.

DPI 880

Tenyérben elférő kalibrációs „laboratórium”, multikalibrátor. Versenytársainál 35%-kal kisebb, windows-jellegű menüje könnyű   használhatóságot, kevesebb kezelőszervet jelent. Így pl. egy nyomáskapcsolót üzemi tartományán belül 5 perc alatt megmér, riaszt és rögzít, míg a kézi adatbevitelt igénylő hagyományos eszközzel ehhez 40 percre van szükség. Hasonló az arány termoelemek esetében. IDOS nyomásérzékelővel   nyomáskalibrátor funkcióval.

UPS-III hurokkalibrátor

Olyan kézi kalibrátor, amely a kétvezetékes távadókat képes megtáplálni (24 V   DC) és áramjelüket mérni. Áramgenerátor üzemmódban (amkor a távadót   szimulálja) az áramérték 10 µA felbontással állítható be. Automatikus   lépésköz és ramp üzemmód-beállítás is lehetséges.

IDOS – intelligens digitális kimenetü nyomásérzékelő

A DPI 800-as családhoz tartozó bármely típushoz illeszthető külső nyomásérzékelő. Ezáltal a hőmérséklet- vagy elektronikus kalibrátorok nyomáskalibrátorként is funkcionálnak.